Momenteel bekijk je deze website in een verouderde browser.

Geschiedenis van de Koekerellen

De Koekerellen zijn in 1969 opgericht vanuit de muziekschool in ’s-Hertogenbosch. De doelstelling was destijds kinderen naast hun muzieklessen te leren samenspelen. Na een kleine pauze is begin jaren tachtig een doorstart gemaakt met de Koekerellen. In het begin was de animo van de Oeteldonkse Jeugd nog minimaal maar op dit moment bestaan de Koekerellen uit ruim 35 kinderen! Sinds 1993 is er één iemand lid bij de Koekerellen die geen muziek instrument speelt. Dit is de vaandeldrager. Tijdens de Prinskeuze en Keinderkwek in dat jaar hebben de Koekerellen een eigen vaandel gekregen.

Sinds 1969 is iedere carnaval met de Koekerellen een hoogtepunt! Toch vinden we het leuk om een aantal hoogtepunten uit te lichten:

1969: Oprichting Koekerellen

1987: Heroprichting van de Koekerellen

1993: Onthulling van het vaandel van de Koekerellen

1994: Eerste Koekerellenkwek in Café ’t Wolvennest

2002: Opname van de allereerste Koekerellen cd: “33 jaor Koekerellen”

2003: Viering 33 jarig bestaan met een Gala Koekerellenkwek

2003: Uitreiking allerlaatste “33 jaor Koekerellen” cd aan Bettie

2003: Benoeming Bettie Schoonens tot Moeder Koekerel wegens haar enorme verdiensten voor de Koekerellen

2008: Ouwe koek (oude Koekerellen reünieorkest) wordt derde tijdens het kwekfestijn met het lied “op mun lijf geschreven”

2010: Een nieuwe look voor de Koekerellen. Nieuw Sjaaltjes, dasspelden en jasjes voor de Koekerellen

2012: Uitreiking allereerste Koekerellenschildje aan Loek de Graauw

2013: Uitreiking Koekerellenschildje aan Bas Jonkergouw

2013: Grôte Koekerellensjow! ter gelegenheid van het 44 jarig bestaan van de Koekerellen

2014: Uitreiking van het Koekerellenschildje aan Peter van Hoof 

2015: De commissie begeleiding heeft afscheid genomen van een drietal commissieleden: Martijn (destijds voorzitter), Miranda en Mariëlle. Zij hebben zichzelf vele jaren ingezet voor de Koekerellen. Als afscheidscadeau kregen de Koekerellen een prachtig nieuw vaandel.

2016: Uitreiking van het Koekerellenschildje aan Martijn van Duuren vanwege zijn jarenlange inzet als voorzitter van de Koekerellen

2017: Uitreiking van het Koekerellenschildje aan Dennis van Eeten vanwege zijn jarenlage inzet als muziekaal leider van de Koekerellen